บ้านหลังคาเฉียง ปี 2567

บ้านหลังคาเฉียง ปี 2567

บ้านหลังคาเฉียง ปี 2567

Contents

บ้านหลังคาเฉียง ปี 2567

บ้านหลังคาเฉียง ปี 2567 1

บ้านหลังคาเฉียง ปี 2567 สายมูเชิญเช็ก ฮวงจุ้ยบ้าน ประจำปี 2567 ต้อนรับปีมังกรทอง ทำความรู้จักฮวงจุ้ยตามทฤษฎีดาวบิน พร้อมเช็กตำแหน่งห้องและส่วนต่าง ๆ ของบ้าน แบบไหนส่งผลกระทบด้านดีและไม่ดี พร้อมเสริมดวงชีวิตให้ดียิ่งขึ้นด้วยสีมงคล

เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านน่าจะรู้จักความเชื่อทางโหราศาสตร์จีนอย่างฮวงจุ้ย (Feng Shui) ศาสตร์รากฐานของปรัชญาจีนที่ผู้คนนิยมใช้ตกแต่งบ้าน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ โดยการจัดวางตำแหน่งขององค์ประกอบให้เหมาะสม เพื่อเสริมความมงคลให้ชีวิต หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติภัยต่าง ๆ ในตัวบ้าน

หลักการฮวงจุ้ยจะแตกต่างกันไปตามแต่ละตำราโหราศาสตร์และหมอดู แต่มีศาสตร์หนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคือ ฮวงจุ้ย ยุค 9 หรือที่บางคนเรียกว่า ดาวบิน (Flying Stars) เป็นศาสตร์ที่ยึดหลักการที่เกี่ยวข้องกับการโคจรของดาวในกลุ่มดาวเหนือ 9 ดวง

ในปี 2024 โลกจะเข้าสู่ยุค 9 ดาวบินจะเข้ามามีบทบาท ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับพลังงานในบ้าน สำนักงาน และอาคารทุกหลังทั่วโลก โดยฮวงจุ้ยมีทั้งหมด 9 ช่วง แต่ละช่วงมีระยะเวลา 20 ปี ในวัฏจักร 180 ปี ดังนี้

  • ช่วงที่ 1 : 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2407 – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2427
  • ช่วงที่ 2 : 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2427 – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2447
  • ช่วงที่ 3 : 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2447 – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2467
  • ช่วงที่ 4 : 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2467 – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2487
  • ช่วงที่ 5 : 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2487 – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507
  • ช่วงที่ 6 : 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507 – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527
  • ช่วงที่ 7 : 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
  • ช่วงที่ 8 : 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
  • ช่วงที่ 9 : 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2587

จากฮวงจุ้ยข้างต้นจะเห็นว่า วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 จะเป็นช่วงที่ 9 ของฮวงจุ้ยดาวบิน และเป็นวันแรกของปีโหราศาสตร์จีนซึ่งตรงกับปีมังกรทอง ช่วงนั้นจะมีพลังงานรูปแบบใหม่ที่เราไม่เคยพบเจอมาก่อน ด้วยเหตุนี้ ในปี 2567 เราต้องเช็กฮวงจุ้ยใหม่ โดยการใช้ทฤษฎีฮวงจุ้ยดาวบิน

ฮวงจุ้ยดาวบิน ศาสตร์ที่ใช้เลขคัวในการอ่าน

ก่อนที่จะไปเช็กว่าฮวงจุ้ยบ้านแบบไหน จะช่วยเรื่องความรัก เรื่องงาน หรือเรื่องใด ๆ เรามาดูวิธีการอ่านฮวงจุ้ยดาวบินกันก่อน เนื่องจากทฤษฎีนี้เป็นรากฐานที่มาจากปรัชญาจีน เชื่อว่าจักรวาลแบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนแรกคือสวรรค์ ส่วนที่สองคือโลก และส่วนที่สามมีไว้สำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ดังนั้นมนุษย์ที่อยู่ระหว่างสวรรค์และโลก จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (สวรรค์) และสิ่งแวดล้อม (โลก)

นอกจากนี้ ฮวงจุ้ยบ้านแบบดาวบินเชื่อว่า ชีวิตมีวงจรคล้ายกับสวรรค์และโลก อีกทั้งผู้คนยังสร้างวงจรปฏิทินรายวันจากตำแหน่งดวงอาทิตย์ รวมถึงฮวงจุ้ยบ้านตาม Flying Star ยังคำนวณจากปฏิทินดวงอาทิตย์ด้วยเช่นกัน ทุกปีปฏิทินจึงมีแผนภาพดาวบิน คือท้องฟ้าหรือสวรรค์เป็นของตัวเอง บ้านทุกหลังบนโลกมีแผนภาพดาวบินของตัวเอง รวมถึงทุกคนบนโลกก็มีแผนภาพดาวบินของตนเองตามปีเกิดอีกด้วย แบบบ้านสองชั้น นอร์ดิก

ศาสตร์ตัวเลขของดาวบิน มีทฤษฎีการทับซ้อนกันระหว่างเลขคัว (Kua Numbers) หรือเลขฮวงจุ้ย ระหว่างแผนภาพดาวบินของปฏิทินสวรรค์กับแผนภาพดาวบินของบ้าน เมื่อตัวเลขสองตัวซ้อนทับกัน ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบางอย่างจะเกิดขึ้น

การใช้ทฤษฎีนี้ จะทำให้รู้ว่าบ้านหลังไหนช่วยเสริมโชคลาภ การเงินการงาน หรือความรัก สำหรับฮวงจุ้ยบ้านในปี 2024 ปรากฏตำแหน่งการวางองค์ประกอบที่ช่วยเสริมดวงให้ผู้อยู่อาศัย และตำแหน่งที่ทำให้เกิดอุบัติภัยต่าง ๆ โดยข้อมูลจาก Chinese Fortune Calendar ให้หลักการเช็กฮวงจุ้ยบ้านปีมังกรทอง ตามข้อมูลและแผนภาพด้านล่างนี้

บ้านหลังคาเฉียง ปี 2567 2

ฮวงจุ้ยบ้านเสริมดวงความรัก

1. บ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

บ้านที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีห้องแห่งความรักเป็นห้องนอนที่หันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ สนามหลังบ้านอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หรือประตูหน้าบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (แบบที่ 2) และห้องนอนต้องอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวบ้าน

2. บ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

บ้านที่หันทางทิศนี้ ห้องแห่งความรักคือห้องนอนที่หันไปทางทิศเหนือ สนามหลังบ้านอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้หรือประตูหน้าบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (แบบที่ 4)

3. บ้านหันหน้าไปทางทิศใต้

ตามหลักฮวงจุ้ยบ้านแบบดาวบิน บ้านที่หันหน้าไปทางทิศใต้เป็นบ้านแห่งความโรแมนติก ห้องแห่งความโรแมนติกคือ ห้องนอนที่หันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ สนามหลังบ้านต้องอยู่ทางทิศเหนือ หรือประตูหน้าบ้านหันหน้าไปทางทิศใต้ (แบบที่ 1)

ฮวงจุ้ยบ้านเสริมดวงสติปัญญา

1. บ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

ฮวงจุ้ยบ้านปีมังกรทองเชื่อว่า บ้านที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้คือบ้านแห่งปัญญา มีห้องแห่งสติปัญญาที่เป็นห้องนอนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก สนามหลังบ้านอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หรือประตูหน้าบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ (แบบที่ 6)

2. บ้านหันหน้าไปทางทิศเหนือ

สำหรับบ้านที่หันหน้าไปทางทิศเหนือ ตามหลักฮวงจุ้ยบอกว่า ห้องแห่งสติปัญญาเป็นห้องนอนที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ สนามหลังบ้านอยู่ทางทิศใต้ หรือประตูหน้าบ้านหันหน้าไปทางทิศเหนือ ส่วนห้องนอนต้องหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (แบบที่ 9)

ฮวงจุ้ยบ้านเสริมความมั่งคั่ง

1. บ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

บ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถือเป็นบ้านแห่งความมั่งคั่ง มีห้องแห่งความรวยเป็นห้องนอนหันไปทางศูนย์กลางของบ้าน สนามหลังบ้านอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หรือประตูหน้าบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (แบบที่ 2)

2. บ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ตามฮวงจุ้ยบ้านแห่งความมั่งคั่ง ปี 2024 บ้านที่หันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีห้องแห่งความมั่งคั่งเป็นห้องนอนหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ สนามหลังบ้านอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ หรือประตูหน้าบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (แบบที่ 4)

3. บ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

บ้านที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามหลักฮวงจุ้ยดาวบิน ปี 2567 ถือเป็นบ้านแห่งเงิน มีห้องแห่งเงินเป็นห้องนอนหันไปทางทิศเหนือ สนามหลังบ้านอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หรือประตูหน้าบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ (แบบที่ 6)

4. บ้านหันหน้าไปทางทิศเหนือ

ฮวงจุ้ยบ้าน ปี 2567 ที่ช่วยเสริมดวงความมั่งมี คือบ้านที่หันหน้าไปทางทิศเหนือ มีห้องแห่งเงินเป็นห้องนอนหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ สนามหลังบ้านอยู่ทางทิศใต้ หรือประตูหน้าบ้านหันหน้าไปทางทิศเหนือ (แบบที่ 9)

บ้านหลังคาเฉียง ปี 2567 3