สินเชื่อบ้าน ออมสิน

สินเชื่อบ้าน ออมสิน

สินเชื่อบ้าน ออมสิน

สินเชื่อบ้าน ออมสิน สินเชื่อดีๆ สำหรับคนที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง

สินเชื่อบ้าน ออมสิน สินเชื่อบ้านช่วยสานฝันเรื่อง บ้านให้เป็นจริงด้วยเงื่อน ไขสบายๆธนาคารออมสินรู้เรื่อง และก็ รู้ดีถึงความจำเป็นต้อง การมีบ้าน ซึ่งจะเป็นฐานราก สำคัญของการ เริ่มชีวิตที่ดี ก็เลยมุ่งช่วยเหลือ แล้วก็ ช่วยสานฝันของท่าน ให้เป็นจริง โรงแรมในเมืองภูเก็ต ด้วยข้อตกลงสบายๆและไม่ยุ่งยากเหมือนอย่างที่คิด จบทุกความจำเป็นอ่อน​​งบ้านที่เดียวครบ

 • ซื้อที่ดินเพื่อตระเตรียม ก่อสร้างตึก
 • ซื้อที่ดินพร้อม ตึกหรือห้องเช่า
 • ซื้อที่ดิน รวมทั้ง ก่อสร้างตึกในที่ดินนั้น
 • ซื้อที่ดินที่มีตึก ของตน หรือคู่บ่าวสาวก่อสร้างอยู่แล้ว
 • เพื่อก่อสร้าง หรือ เพิ่มเติมซ่อมบำรุงตึก
 • เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดิน หรือห้องเช่า ของตน หรือคู่บ่าวสาว จากสถาบันการเงิน

เนื้อหาสินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน ออมสิน

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ได้ทุกกรณี รวมกันไม่เกินปริมาณร้อยละ 100 ของราคาค้าขาย หรือ ราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้​ รีวิวบ้านภูเก็ต

 1. กรณีกู้เพื่อหาที่อยู่ที่อาศัย

คำสัญญาที่อยู่ที่อาศัยข้างหลังที่ 1
(1) กรณีหลักประกันแพงจำหน่ายต่ำลงยิ่งกว่า 10 ล้านบาท

ที่ดินพร้อมตึก ให้กู้ได้ไม่เกินจำนวนร้อยละ 95 ของราคาค้าขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า
ห้องเช่า ให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 90 ของราคาจำหน่ายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

(2) สำหรับที่พักที่อาศัยที่แพงซื้อขายแลกเปลี่ยนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปให้กู้ได้ไม่เกินจำนวนร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

ข้อตกลงที่พักที่อาศัยข้างหลังที่ 2

(1) กรณีหลักประกันราคาแพงซื้อขายแลกเปลี่ยนต่ำยิ่งกว่า 10 ล้านบาท

กรณีผ่อนหนี้ข้อตกลงที่อยู่ที่อาศัยข้างหลังที่ 1 ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 90 ของราคาจำหน่ายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า ในกรณีที่ดิน พร้อมตึกหรือแฟลต

กรณีผ่อนส่งข้อตกลงที่อยู่ที่อาศัยข้างหลังที่ 1 น้อยกว่า 2 ปี ให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 80 ของราคาจำหน่ายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า ในกรณีที่ดินพร้อมตึกหรือห้องพัก

(2) สำหรับที่อยู่ที่อาศัยที่ราคาแพงค้าขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 80 ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

ข้อตกลงที่พักที่อาศัยข้างหลังที่ 3

(1) ให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 70 ของราคาค้าขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

 1. กรณีกู้เพื่อก่อสร้างหรือเพิ่มเติมซ่อมบำรุงตึก

ให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 100 ของราคาประเมินของตึกที่ก่อสร้างหรือเพิ่มเติมซ่อมบำรุง แต่ว่าจะต้องไม่เกินอัตราส่วนตามที่ตั้งไว้ตามข้อ 1. สุดแต่กรณี บ้านจัดสรรภูเก็ต

 1. กรณีกู้เพิ่มเติมอีก
 2. กู้เสริมเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อรับรองสินเชื่อ และเป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ ให้กู้ได้ตามปริมาณที่จ่ายจริง แม้กระนั้นเมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งหมดทั้งปวง จำต้องไม่เกินปริมาณร้อยละ 100 ของราคาจำหน่ายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า
 3. กู้เพิ่มอีกเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ ให้กู้ได้ตามปริมาณที่จ่ายจริงแต่ว่าเมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งผอง จะต้องไม่เกินจำนวนร้อยละ 100 ของราคาค้าขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

ช่วงเวลาจ่ายเงินกู้

กรณีกู้เพื่อหาที่พักที่อาศัย

ไม่เกิน 40 ปี ตั้งแต่แมื่อเดือน ที่จำเป็นต้องจ่ายเงินกู้ แล้วก็ ดอกงวดแรก ตามกำหนด ในคำสัญญา และก็เมื่อรวมอายุ ผู้กู้กับช่วงเวลาที่จ่าย เงินกู้ยืมจำเป็นต้องไม่เกิน 65 ปี ละเว้น เจ้าของธุรกิจ ซึ่งสามารถพิสูจน์ รายได้ที่แน่ๆ เมื่อรวมอายุ ผู้กู้กับช่วงเวลาที่จ่ายเงินกู้จำต้องไม่เกิน 70 ปี แม้กระนั้นถ้าเกิดหลักประกัน เป็นตึกการขาย (เรือนแถว) ให้กู้เป็นสินเชื่อเคหะ ได้ไม่เกิน 2 คูหา และก็ระบุช่วงเวลา จ่ายเงินกู้ โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

กรณีกู้เพื่อหาที่พักที่อาศัย ไม่เกิน 40 ปี

กรณีกู้เพิ่อประกอบการค้าแล้วก็อาศัย ไม่เกิน 30 ปี

ดังนี้กรณีกู้เพิ่มเติมอีกเพื่อก่อสร้างหรือเพิ่มเติมซ่อมบำรุงตึกจะขยายช่วงเวลาจ่ายเงินกู้จากคำสัญญาเดิมก็ได้ แต่ว่าจำต้องไม่เกินหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง

กรณีกู้เพิ่มเติมอีกเพื่อเป็นค่าสัญญาประกันเพื่อรับรองสินเชื่อ

และก็/หรือในกรณีที่มีการกู้เพิ่มอีกเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ให้เป็นไปตามนี้

 1. กู้เพิ่มอีกเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อรับรองสินเชื่อ รวมถึงเป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ ให้กู้ได้ตามปริมาณที่จ่ายจริง แต่ว่าเมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งผอง จำเป็นต้องไม่เกินจำนวนร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า
 2. กู้เสริมเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ ให้กู้ได้ตามปริมาณที่จ่ายจริงแต่ว่าเมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งสิ้น จำต้องไม่เกินจำนวนร้อยละ 100 ของราคาค้าขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

ดอก

อัตราค่าดอกเบี้ยเป็นไปตามที่แบงค์ระบุ

เนื้อหาการสมัคร

คุณลักษณะ

 • เป็นผู้ฝากเงินจำพวก เผื่อเรียกของแบงค์
 • แก่ครบ 20 ปีขึ้นไป แล้วก็เมื่อรวมอายุผู้กู้กับช่วงเวลาที่จ่ายเงินกู้จำเป็นต้องไม่เกิน 65 ปี นอกจาก เจ้าของธุรกิจซึ่งสามารถพิสูจน์รายได้ที่แน่ๆ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับ ช่วงเวลา ที่จ่ายเงิน กู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีอาชีพแล้วก็รายได้แน่ๆ
 • การยืมร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

4.1 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวเนื่องเป็นคู่ครอง ลูก พ่อ แม่ หรือ ญาติร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นที่จะต้องครอบครองร่วมในหลักประกันทุกคนก็ได้

4.2 กู้ร่วมกับบุคคล อื่นที่นอกจาก จาก (4.1) จะต้องครอบครองร่วม ในหลักประกันทุกคน
ดังนี้ ในเรื่องที่กู้ร่วมกับบุคคล อื่นให้นับช่วงเวลา จ่ายเงินกู้ตาม อายุของผู้กู้ที่แก่น้อย ที่สุดเพียงผู้เดียว

หลักประกัน

 • ที่ดิน หรือที่ดิน พร้อมตึก หรือห้องเช่า ตามเป้าประสงค์ ภูเก็ตวิลล่า ที่ขอกู้แล้วก็ตั้งอยู่ใน แหล่งชุมชนที่มี ความก้าวหน้า มีกระแสไฟฟ้า สาธารณูปโภค อื่นๆตามความ จำเป็นต้อง รวมทั้งมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ ผ่านเข้าออก ได้สบาย
 • สิทธิการเช่าที่ดินและก็ / หรือตึกตามหลักหลักเกณฑ์ ที่แบงค์ประกาศระบุ
 • หลักทรัพย์ดังที่แบงค์ประกาศระบุ

เอกสารประกอบกิจการกู้

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ แล้วก็คู่ชีวิต
 • สำเนาหลักฐานแต่งงาน หรือสำเนาใบแสดงการหย่าร้าง หรือสำเนา ใบมรณบัตรของผู้แต่งงาน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้รวมทั้งคู่แต่งงาน

บทความอื่นที่น่าสนใจ : บ้านสีเขียวมะนาว